Prawo Pracy

Prawa pracownika i pracodawcy regulowane są przez przepisy prawa pracy. Udzielamy w jego zakresie porad prawnych, prowadzimy sprawy sądowe, przygotowujemy i opiniujemy pisma procesowe.

Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Poszczególne przepisy regulują bardzo wiele aspektów współpracy między stronami, od formy zatrudnienia, przez prawo pracownika do urlopu i wynagrodzenia, aż po odszkodowania za wypadki przy pracy. Zarówno ich waga, jak i stopień komplikacji sprawiają, że strony mogą potrzebować profesjonalnego wsparcia radcy prawnego.