Rodo

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Budek z siedzibą w Szczecinie, ul. Kaszubska 66/3. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@kancelaria-budek.pl, telefonicznie pod numerem (+48) 795 655 515 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z radcą prawnym Piotrem Budek pod adresem e-mail: kancelaria@kancelaria-budek.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług prawnych na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 t.j.).
 4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania zleconych zadań. Będziemy przekazywać dane wyłącznie podmiotom przetwarzającym, którym przekazanie danych Pan/Pani zlecił, tj. w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, np. Sądom, organom urzędowym, kancelariom prawnym, kancelariom komorniczym.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. (* ma zastosowanie, jedynie gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 10. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.
  (* ma zastosowanie, jedynie gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, lub umowy, której jest stroną).
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług prawnych. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług prawnych.
 13. Pana/Pani nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
  w formie profilowania.